Månedstemaer


Med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner arbejder børnehaven med temaer ca. 3 uger af gangen. 

 

De aktuelle temaer fremgår af  Månedens nyhedsbrev