Samarbejde

 

Den pædagogiske psykologiske rådgivning - PPR trækker vi på i forhold til børn med særlige behov. Der er tale om psykolog samt talepædagogisk bistand.

 

Der er desuden mulighed for at få visiteret procespædagog, der understøtter pædagogiske udviklings processer og superviserer i forbindelse med udfordrende problemstillinger.