Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen er todelt. Tre repræsentanter er valgt af lokalforeningen for Frie Børnehaver og Fritidshjem og bestrider altid formandsposten. De udgør institutionsbestyrelsen. Yderligere fire er valgt af og blandt forældrene, to fra børnehaven og to fra dagplejen samt suppleanter. Derudover er der to medarbejderrepræsentanter, en fra børnehaven samt en fra dagplejen, samt lederen. Tilsammen udgør vi forældrebestyrelsen. 

                                  

Forældrebestyrelsens opgave er at sætte de overordnede rammer for vores børns hverdag. Forældrebestyrelsen skal godkende budget og regnskab. Sikre at driften er i overensstemmelse med institutionens vedtægter, samt fastsætte pædagogiske principper og mål for det daglige arbejde med børnene og for forældresamarbejdet. Dette sker selvfølgelig i samarbejde med ledelsen og personalet og fører blandt andet til udarbejdelsen af denne virksomhedsplan. Efterfølgende er det ledelsens ansvar at omsætte det til konkrete beslutninger og handlinger. Det er også ledelsen, der har ansvaret og kompetencen i forhold til personalet.

                                  

Forældrebestyrelsen repræsenterer alle forældre, men det betyder jo ikke automatisk, at vi jævnligt taler med alle forældre. Derfor forsøger bestyrelsen at være synlige ved alle forældrearrangementer og skriver også til vores nyhedsbrev. Bestyrelsesreferater sammen med liste over medlemmernes navne og telefonnumre findes her på hjemmesiden: Referater Bestyrelsesmedlemmer

 

Bestyrelsen mener, det er vigtigt at vise børnene, at forældrene kan lide institutionen og betragter den som en væsentlig del af deres børns liv. Det gøres blandt andet ved at deltage i sommerfesten, julearrangement og arbejdslørdag/legepladsdag. Det styrker også et godt forældre/personaleforhold, at der er samvær ud over det daglige ved aflevering/afhentning af barnet.