Læreplaner

 

 

DAGPLEJEN: Læreplan - DP 

 

BØRNEHAVEN: Læreplanen - BH 

 

 

I kan læse mere om de Styrkede Pædagogiske Læreplaner som vi p.t. arbejder med:

 

http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/dagtilbudsaftalen/en-styrket-paedagogisk-laereplan/