Pædagogik

I Børnehaven lægger vi vægt på en struktur med faste rammer og forudsigelighed, planlagte forløb, børns leg, og fokus på børneperspektivet.

Dette er grundlaget, som skal give både børn og voksne en tryg hverdag, hvor vi arbejder efter at skabe den bedste muligheder for udvikling og trivsel.

 

Det er prioriteret højt, at børnene tilbydes en overskuelig og genkendelig hverdag, så alle, både de meget aktive, men også de mere stille, får lige muligheder for at udvikle sig. 

 

Demokrati og børns medbestemmsel er i fokus i planlægningen af de pædagogiske læringsmiljøer.

 

Vi vil give børnene mange gode oplevelser, der bl.a. kan danne grundlag for venskaber, der er så vigtige for deres sociale udvikling.

 

Vi tager udgangspunkt i at understøtte børnenes udvikling når vi tilrettelægger det pædagogiske indhold i vores aktiviteter. Vi udfærdiger læringsmiljøer, hvor de seks temaer er tænkt ind i de planlagte aktiviteter.

 

Vi vælger aktiviteterne bl.a. ud  børnegruppens behov, det aktuelle i forhold til årstid og traditioner o.lign.

 

Der vil være fokus på bevægelse i alle vores aktiviteter ligesom sprogstimulering altid er implementeret i vores pædagogiske arbejde.