Sprogtrappen

En tidlig sproglig indsats

SprogTrappen er et forebyggende sprogpædagogisk redskab, hvis formål er at understøtte fagpersonalets arbejde med børns tidlige sprogudvikling ved systematisk at følge det enkelte barns udvikling over tid på baggrund af de observationer, der gøres i hverdagen.

 

SprogTrappen er udviklet til børn fra 0- 3,6-årige børn og tilbyder muligheder for løbende at følge og støtte barnets udvikling.

 

I Hobitten laver vi Sprogtrappen på alle børn 3 måneder efter opstart og igen 3 måneder efter de er rykket på Jættestuen. Desuden laves de på førskolebørnene før oktober måned.

 

På børn med udfordringer laves de med kortere invterval.