Særlige indsatser om bl.a. sprog

Læs her om særlige indsatser som dagtilbud i Kalundborg Kommune arbejder med i forbindelse med sprog, overgange m.m.