Venskabsuger i Hobitten 2012

Hobitten har afholdt temauger med fokus på venskaber.

Dette er sket med henblik på at skabe social læring hos børnene, og det har været en stor succes. Der er knyttet mange nye venskaber på tværs af alder og stueopdeling, og der har været en lang række forskellige aktiviteter i de forløbne uger.

Se de fantastiske billeder.