LP-modellen

I Kalundborg Kommune benytter dagtilbud og skole LP-modellen som et analyseredskab.

 

L står for læringsmiljø og P for pædagogisk analyse.

 

Når man arbejder med LP skal medarbejderne have fokus på relationen mellem barnet og omgivelserne. Læs mere om LP-modellen:  HER 

 

Med mellemrum foretages en LP-kortlægningsundersøgelse, der skal give et signalement af dagtilbuddets lærings- og udviklingsmiljø. Denne undersøgelse består af et elektronisk spørgeskema til henholdsvis børn, som er fyldt 4, 5 og 6 år, daginstitutionens pædagogiske personale samt forældre til de børn, som er fyldt 4, 5 og 6 år.